Metodyka pracy dydaktyczno – wychowawczej w Motylarni

Program wychowania przedszkolnego

W roku szkolnym 2015/2016 pracę wychowawczo-dydaktyczną oprzemy o  „Program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY” Barbary Bilewicz-Kuźnia. To program  opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej niemieckiego pedagoga- Friedricha Froebla.

Już zapraszamy Państwa na zajęcia warsztatowe, które planujemy na początek roku szkolnego. Chcielibyśmy przybliżyć sylwetkę F.Froebla, zapoznać z darami, a przede wszystkim zaprezentować sposób pracy w oparciu o dary i metodykę F.Froebla.

Zachęcamy do odwiedzenia stron:

http://www.froebel.pl/kalendarium/dar-zabawy-metodyka-i-propozycje-zajec-z-dziecmi-wedlug-zalozen-pedagogicznych-froebla.html

Metodyka nauczania matematyki

Dary stworzone przez F.Froebla są doskonałym materiałem do nauczania matematyki
w przedszkolu. Wykorzystując je autorka programu Dar zabawy proponuje oparcie nauczania matematyki na doświadczeniu i wiedzy E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, niekwestionowanych autorytetach w tej dziedzinie. Oprócz wykorzystywania naturalnych sytuacji życiowych i naturalnych pomocy dydaktycznych do kształtowania pojęć i myślenia matematycznego, obie Panie wskazują na konieczność wyodrębnienia zajęć matematycznych w pracy dydaktycznej, uczenia dzieci matematyki w sposób uporządkowany zgodnie z wiedzą na temat prawidłowości rozwoju dziecka.

Zachęcamy do przeczytania:
„Dziecięca matematyka”- E.Gruszczyk –Kolczyńska i E.Zielińska

Metodyka wychowania fizycznego  

„Praca „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” opiera się na doświadczeniach zdobytych przez autorkę w ciągu długoletniej praktyki. Jej czwarte wydanie jest realizacją rzeczywistego zamówienia społecznego.”- to cytat ze wstępu do książki z lat 80-tych. Pozycja ta cieszy się nadal wielkim uznaniem, ze względu na ponadczasowość, przekrojowe i bardzo obszerne ujęcie tematu. Zaletą dla nas nauczycieli, jest przejrzysta forma podziału ćwiczeń z wieloma przykładami, ale też dająca możliwości tworzenia własnych zestawów ćwiczeń w oparciu o schemat  obejmujący ćwiczenia wszystkich partii ciała, tak, by kształtować całościowo i zgodnie z wiedzą na temat potrzeb
i możliwości rozwojowych dziecka.

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy różne metody aktywności ruchowej dziecka takie jak np. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy metoda Aktywnego słuchania Muzyki Bati Strauss, Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej i in. Najważniejsze są dla nas jednak podstawy wypracowane przez Kazimierę Wlaźnik.  Zorganizowane zajęcia ruchowe to w przedszkolu: gimnastyka poranna, zestawy ćwiczeń gimnastycznych w wybrane dni tygodnia oraz codzienne zabawy ruchowe na powietrzu. Każde zajęcia dydaktyczne zawierają dodatkowo zabawę ruchową.

„Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – Kazimiera Wlaźnik
Metoda projektu

Jedną z metod twórczego i aktywnego zdobywania wiedzy jest „Metoda projektu”. Dzięki niej dzieci stają się badaczami: stawiają i weryfikują hipotezy, korzystają z narzędzi badawczych, konsultują się z ekspertami.  Ta metoda fascynuje, przynosi znakomite efekty, daje dzieciom wiele radości z eksplorowania świata. Prezentacja z realizacji naszego pierwszego projektu „Kowalik bezskrzydły” pokazuje kolejne etapy prowadzenia projektu. Zapewne dowiecie się z niej Państwo także czegoś nowego o „robakach, które wszyscy znamy”.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji