Kadra

Alina Witkowska
Dyrektor
Julia Grajek
Nauczyciel
Kaja Wilczyńska
Nauczyciel
Katarzyna Rakowicz
Nauczyciel
Justyna Piaszczyk
Nauczyciel
Monika Paterczyk
Pomoc nauczyciela
Natalia Porzucek
Pomoc nauczyciela
Magdalena Paterczyk – Sekretarz
Pracownik administracyjny