Misja i wizja przedszkola

Misja Przedszkola „MOTYLARNIA” Fundacji Familijny Poznań
Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.”

Janusz Korczak

Jesteśmy przedszkolem:

  • w którym dobro dziecka jest wartością najwyższą,
  • zapewniającym każdemu dziecku rozwój w poczuciu własnej wartości,
  • dbającym o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka,
  • otwartym na potrzeby dzieci i ich rodziców,
  • gotowym współpracować ze środowiskiem lokalnym
  • otwartym na dzieci różnych kultur i narodowości
  1. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli
  2. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację
  3. Stoimy na straży praw człowieka
  4. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem

 


 

Wizja Przedszkola „MOTYLARNIA” Fundacji Familijny Poznań

Pragniemy aby dzieci chętnie uczęszczały do naszego przedszkola
Chcemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe, czuły się bezpieczne, kochane i akceptowane
Szanujemy uczucia dziecięce i uczymy ich wyrażania , uczymy szacunku dla uczuć innych
Dążymy do tego, aby nasze dzieci nauczyły się tolerancji wobec innych , aby czerpały przyjemność z przebywania w grupie rówieśniczej
Staramy się, żeby dzieci chciały i umiały być samodzielne oraz miały poczucie własnej wartości i  niepowtarzalności
Wyrabiamy w dzieciach postawę twórczą we wszystkich dziedzinach , rozwijamy potrzebę eksploracji najbliższego otoczenia
Chcemy zaszczepić w dzieciach poczucie przynależności do regionu i środowiska ,w którym żyją
Pragniemy stworzyć optymalne warunki do zdrowego i aktywnego stylu życia