Metodyka wychowania fizycznego

„Praca „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” opiera się na doświadczeniach zdobytych przez autorkę w ciągu długoletniej praktyki. Jej czwarte wydanie jest realizacją rzeczywistego zamówienia społecznego.”- to cytat ze wstępu do książki z lat 80-tych. Pozycja ta cieszy się nadal wielkim uznaniem, ze względu na ponadczasowość, przekrojowe i bardzo obszerne ujęcie tematu. Zaletą dla nas nauczycieli, jest przejrzysta forma podziału ćwiczeń z wieloma przykładami, ale też dająca możliwości tworzenia własnych zestawów ćwiczeń w oparciu o schemat  obejmujący ćwiczenia wszystkich partii ciała, tak, by kształtować całościowo i zgodnie z wiedzą na temat potrzeb
i możliwości rozwojowych dziecka.

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy różne metody aktywności ruchowej dziecka takie jak np. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy metoda Aktywnego słuchania Muzyki Bati Strauss, Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej i in. Najważniejsze są dla nas jednak podstawy wypracowane przez Kazimierę Wlaźnik.  Zorganizowane zajęcia ruchowe to w przedszkolu: gimnastyka poranna, zestawy ćwiczeń gimnastycznych w wybrane dni tygodnia oraz codzienne zabawy ruchowe na powietrzu. Każde zajęcia dydaktyczne zawierają dodatkowo zabawę ruchową.
Zachęcamy do przeczytania:
„Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – Kazimiera Wlaźnik