Metodyka nauczania matematyki

Dary stworzone przez F.Froebla są doskonałym materiałem do nauczania matematyki
w przedszkolu. Wykorzystując je autorka programu Dar zabawy proponuje oparcie nauczania matematyki na doświadczeniu i wiedzy E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, niekwestionowanych autorytetach w tej dziedzinie. Oprócz wykorzystywania naturalnych sytuacji życiowych i naturalnych pomocy dydaktycznych do kształtowania pojęć i myślenia matematycznego, obie Panie wskazują na konieczność wyodrębnienia zajęć matematycznych w pracy dydaktycznej, uczenia dzieci matematyki w sposób uporządkowany zgodnie z wiedzą na temat prawidłowości rozwoju dziecka.

Zachęcamy do przeczytania:
„Dziecięca matematyka”- E.Gruszczyk –Kolczyńska i E.Zielińska